Paulina Gaworska
Psycholog

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

KONSULTACJE pSYCHOLOGICZNE

Przeznaczone dla dorosłych potrzebujących wsparcia w nagłych kryzysach i trudnych sytuacjach życiowych oraz pragnących rozwijać swoje kompetencje.

Warsztaty

Oferuje warsztaty rodzicom, którzy pragną świadomie komunikować się ze swoim dzieckiem. Wspierać je w rozwoju oraz zapewnić mu jak najlepszy rozwój.

SZKOLENIA

Dla nauczycieli, którzy pragną wiedzy i umiejętności, jak pracować z uczniem w kryzysie.

O MNIE

„Musisz wziąć osobistą odpowiedzialność. Nie możesz zmienić okoliczności, pór roku, albo wiatru, ale możesz zmienić siebie.
To jest coś, nad czym masz władzę.”
Jim Rohn
Wiara w ludzi i ich potencjał, motywuje mnie do codziennej pracy

mgr Paulina Gaworska-Gawryś - psycholog, trener, doradca zawodowy
Kim jestem?
Psychologiem pracujący z dorosłymi nad znalezieniem rozwiązań ich problemów, poszerzeniem umiejętności zadbania o siebie. Wdrażający pozytywną psychoedukację dla rodziców i nauczycieli.
Obecnie współpracuje z warszawskimi przedszkolami Małego Kopernika.
Pracowałam m.in. w:
• Warszawskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej
• Centrum Terapii HYPNOS
• Centrum Terapii PROMITIS
Wykształcenie:
• I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Laboratorium Terapii i Edukacji Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Warszawa
• I stopień Racjonalna Terapia Zachowania, Pracownia Racjonalnej Terapii Zachowania, Warszawa
• Studia kierunek psychologia, specjalność: psychologia kliniczna i neuropsychologia, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
• Szkoła Trenerów(230h) Stowarzyszenie Natanaleum Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii, Lublin

Rekomendacje

,,Jeśli myślisz, że nie umiesz, masz rację,
jeśli jednak myślisz, że umiesz, również masz rację”
Henry Ford

BLOG