7 kłamstw o emocjach, które utrudniają życie – Paulina Gaworska-Gawryś
mity o psycholoogach

7 kłamstw o emocjach, które utrudniają życie

Czasem wierzymy w rzeczy, które utrudniają nam funkcjonowanie i tak jest właśnie z różnymi kłamstwami na temat emocji, które są powszechnie rozpowszechnione. Im więcej wiemy o emocjach, lepiej je rozumiemy, mamy strategie jak je wyrażać, tym łatwiej nam funkcjonować. Poznaj siedem kłamstw o emocjach, które utrudniają Ci życie.

Czym są emocje?

Emocje to kompleksowe stany psychiczne, które obejmują subiektywne odczucia, fizjologiczne reakcje, ekspresję twarzy, zachowania i zmiany w myśleniu. Są one głęboko zakorzenione w ludzkim doświadczeniu i pełnią istotną rolę w regulacji naszego zachowania oraz dostosowywaniu się do środowiska.

Składniki emocji:

 • Subiektywne odczucia –  to wewnętrzne doznania, które opisują, jak dana osoba doświadcza konkretnej emocji. Przykłady to radość, smutek, złość czy strach.
 • Reakcje fizjologiczne – emocje wywołują różne reakcje w organizmie, takie jak przyspieszenie bicia serca, wzrost ciśnienia krwi, zmiany w napięciu mięśni czy wydzielanie hormonów.
 • Mimika twarzy –  wiele emocji manifestuje się poprzez wyraz twarzy, co umożliwia innym ludziom zrozumienie naszych stanów emocjonalnych.
 • Zmiany w zachowaniu – emocje wpływają na nasze działania i reakcje, kształtując nasze zachowanie w danej sytuacji.
 • Myśli – emocje wpływają na sposób, w jaki myślimy o danym zdarzeniu czy sytuacji. Mogą kształtować naszą perspektywę i podejście do życia.

Funkcje emocji

Emocje pełnią różne role w naszym życiu. Choć może się wydawać, że lepiej, aby niektórych z nich nie było, bo nam sprawiają trudność, to każda emocja pojawia się po coś i ma dla nas konkretną informację.

Rola adaptacyjna. Emocje pomagają nam dostosować się do zmieniającego się środowiska, sygnalizując, co jest ważne i wymaga naszej uwagi.

Wsparcie w komunikacji między ludźmi. Ekspresja emocji umożliwia komunikację z innymi ludźmi, umożliwiając im zrozumienie naszych potrzeb, stanów umysłu i intencji.

Motywacja. Emocje pełnią funkcję motywacyjną, kierując nasze działania i decyzje. Na przykład strach może motywować nas do unikania potencjalnie niebezpiecznych sytuacji.

Regulacja zachowania w relacjach społecznych. Emocje odgrywają kluczową rolę w regulacji społecznego zachowania, wpływając na normy społeczne i relacje międzyludzkie.

W skrócie, emocje są nieodłącznym elementem ludzkiego życia, wpływając na to, jak doświadczamy świata, jak reagujemy na sytuacje i jak komunikujemy się z innymi.

Skąd się biorą emocje?

Źródła emocji są wielorakie i złożone, a proces ich powstawania obejmuje zarówno aspekty biologiczne, jak i psychospołeczne. Oto kilka kluczowych czynników wpływających na pochodzenie emocji:

 • Biologia. Emocje mają silne podłoże biologiczne i są często związane z działaniem układu nerwowego, neuroprzekaźników i struktur mózgu. Np. ciało migdałowate – struktura w mózgu, odgrywa kluczową rolę w przetwarzaniu emocji, zwłaszcza strachu.
 • Hormony. Hormony, takie jak adrenalina czy kortyzol, pełnią istotną rolę w wywoływaniu reakcji emocjonalnych. Ich uwalnianie może być odpowiedzią na stres, zagrożenie lub przyjemne doświadczenia.
 • Genetyka.  Pewne skłonności do reagowania emocjonalnie mogą być dziedziczone genetycznie. Indywidualne różnice w temperamentach, czyli stałych cechach temperamentu, mogą wpływać na to, jak intensywnie doświadczamy różnych emocji.
 • Wychowanie i pierwsze doświadczenia. Pierwotne doświadczenia, zwłaszcza te z okresu wczesnego dzieciństwa, kształtują naszą zdolność do rozpoznawania i wyrażania emocji. Relacje z opiekunami oraz traumatyczne wydarzenia mogą wpływać na nasze późniejsze reakcje emocjonalne.
 • Interakcje społeczne. Emocje są często wywoływane przez interakcje z innymi ludźmi. Postrzeganie reakcji innych, ich gestów, tonu głosu czy mimiki twarzy, może wpływać na nasze własne doświadczenia emocjonalne.
 • Kultura i środowisko społeczne. Kultura, w której żyjemy, ma wpływ na to, jakie emocje uznajemy za odpowiednie, jak je wyrażamy i jak się nimi dzielimy. Normy społeczne i oczekiwania społeczne kształtują nasze reakcje emocjonalne.
 • Spostrzeganie i interpretacja sytuacji. Nasze oceny sytuacji i interpretacje zdarzeń mają istotny wpływ na to, jak odczuwamy emocje. Dwóch ludzi może zareagować zupełnie inaczej na tę samą sytuację, w zależności od tego, jak ją postrzegają.
 • Przekonania na temat siebie, świata i ludzi. Wierzenia na temat siebie i świata, zwłaszcza te ukierunkowane na przyszłość, mogą wpływać na to, jakie emocje odczuwamy. Jeśli spodziewamy się negatywnych doświadczeń, istnieje większa szansa, że faktycznie je przeżyjemy.

Proces powstawania emocji jest bardzo złożony i zależy od wielu czynników, zarówno biologicznych, jak i środowiskowych. Kombinacja tych elementów decyduje o tym, jak odczuwamy i reagujemy emocjonalnie na różne sytuacje życiowe.

7 kłamstw na temat emocji, które utrudniają życie

1.Emocje są słabością

Jednym z powszechnych mitów jest przekonanie, że okazywanie emocji jest oznaką słabości. W rzeczywistości, wyrażanie uczuć to wyraz siły i zdolności do autentycznego przeżywania swoich doświadczeń. Ukrywanie emocji może prowadzić do stłumienia i problemów psychicznych.

2.Emocje trzeba ukrywać

Wielu ludzi wierzy, że pewne emocje, zwłaszcza negatywne, trzeba ukrywać przed innymi, aby uniknąć oceny czy konfliktów. Tymczasem otwarte dzielenie się uczuciami z innymi może przyczynić się do lepszego zrozumienia i budowania głębszych relacji.

3. Pozytywne emocje to stan normalny, docelowy

Kultura pozytywnej myśli często sugeruje, że odczuwanie tylko pozytywnych emocji to ideał. Jednak życie obejmuje całe spektrum uczuć, a przyjmowanie negatywnych emocji z równym szacunkiem jest kluczowe dla pełnego i zdrowego doświadczania rzeczywistości. Codziennością jest raczej neutralny stosunek do siebie, świata i ludzi, przyjemne emocje są raczej punktami niż stałą w naszym życiu. Więcej zależy od naszej interpretacji codzienności i poszczególnych zdarzeń.

4. Emocje są stałe i niezmienne

To przekonanie, że raz odczuwane emocje definiują nas na zawsze. W rzeczywistości, emocje są dynamiczne, zmienne, i mogą ewoluować wraz z doświadczeniem i rozwojem osobistym. Nieustanne przekonywanie siebie, że „zawsze tak czuję” może utrudniać radzenie sobie z różnorodnością uczuć. Emocje mogą pojawiać się szybko, czasami z nami zostawać, czy zalegać, jednak nigdy nie jest tak, że zawsze, na 100% czujemy się tak samo. Nawet w depresji są momenty (choćby bardzo krótkie), kiedy smutek jest mniej dojmujący i przygniatający.

5.Emocje są irracjonalne

To kłamstwo o emocjach sugeruje, że emocje są bezpodstawne i irracjonalne. W rzeczywistości, większość uczuć ma swoje źródło w doświadczeniach, potrzebach i wartościach, a ich zrozumienie może prowadzić do bardziej świadomego podejścia do życia.

6. Silne osoby nie doświadczają strachu/nie przeżywają emocji

Popularne jest przekonanie, że silne jednostki nie odczuwają strachu. Wręcz przeciwnie, odwaga polega na przezwyciężaniu obaw i działaniu pomimo nich. Emocje, w tym strach, są naturalną częścią ludzkiego doświadczenia. Każdy z nas czasami się boi, smuci, złości, jedni z nas mają z emocjami jednak lepszy kontakt, rozumieją, co się z nimi dzieje oraz potrafią sobie z nimi lepiej radzić.

Jeśli Ty chcesz lepiej radzić sobie z emocjami sprawdź e-book „Rozszyfrować emocje. 9 skutecznych strategii, które pomagają radzić sobie z emocjami”, ponieważ w e-booku znajdziesz konkretne techniki, które sprawiają, że życie staje się lepsze, emocje bardziej zrozumiałe, a Ty masz więcej spokoju i pewności siebie w życiu.

Do 19.12.23 specjalna, premierowa cena – SPRAWDŹ!

7. Wszyscy powinniśmy czuć to samo

Często społeczeństwo sugeruje, że wszyscy powinniśmy reagować na określone sytuacje tak samo. Prawda jest taka, że różnice w odczuwaniu emocji wynikają z indywidualnych doświadczeń, temperamentu i kontekstu życiowego. Każdy z nas może inaczej zareagować na sytuację, bo zwracamy uwagę na inne rzeczy, dostaliśmy inny bagaż na start zarówno biologiczny, jak i wychowawczy. Każda emocja jest uprawniona, warto uczyć się tego, jak odbieramy świat, co nas pobudza, co nas stresuje, złości czy smuci, wtedy łatwiej będzie nam w życiu zawodowym, relacjach oraz z własnymi działaniami, ponieważ będziemy je lepiej rozumieć i mieć poczucie wpływu, na co robimy.

Kłamstwa o emocjach mogą utrudniać życie, dlatego warto zweryfikować, czy w nie wierzysz i co myślisz o radzeniu sobie z emocjami. Jeśli potrzebujesz wsparcia w tym obszarze, bo czujesz, że emocje Cię przytłaczają, jest ich za dużo, szukasz technik, do ich lepszego poznania i wyrażania – mam coś dla Ciebie.

Sprawdź e-book „Rozszyfrować emocje. 9 skutecznych strategii, które pomagają radzić sobie z emocjami”, bo dzięki nim możesz odzyskać spokój i w końcu zrozumieć, co się z Tobą dzieje w konkretnych sytuacjach z innymi ludźmi.

Odczuwasz nadmierny stres? Masz poczucie, że się wypalasz w pracy, domu, w rodzinie? Chcesz lepiej funkcjonować? Zajmij się swoimi emocjami i sprawdź, jak wielką pozytywną zmianę zobaczysz w swoim życiu. Sprawdź e-book „Rozszyfrować emocje. 9 skutecznych strategii, które pomagają radzić sobie z emocjami”.