Ofera warszatatów dla nauczycieli w placówkach oświatowych – Paulina Gaworska-Gawryś